Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Žádost a kontakty k poskytnutí sociální služby

Tiskopisy pro žadatele ke stažení a vytištění nebo vyplnění v elektronické formě

Tyto tiskopisy jsou určeny pro zájemce o službu: 
- domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
- chráněné bydlení     (CHB)
- odlehčovací služba  (OS)
- podpora samostatného bydlení (PSB)
- sociálně terapeutická dílna (STD)
- specializovaná služba pro děti a mladé dospělé (SSDD) 
 
                         (tato služba je součástí služby DOZP a OS)

Žádost o poskytnutí sociální služby má tyto 3 části:

ČÁST 1: Žádost o poskytnutí sociální služby (DOZP, CHB, OS, PSB, STD)
               ke stažení jako [soubor DOC] nebo [soubor PDF]

ČÁST 2: Příloha žádosti - vyjádření lékaře ke zdrav. stavu žadatele
(ne pro PSB, STD)
               ke stažení jako [soubor DOC] nebo [soubor PDF]

ČÁST 3: Příloha žádosti - vyjádření lékaře ke splnění podmínek cílové skupiny
                ke stažení jako [
soubor DOC] nebo [soubor PDF]

 

  S vyplněním žádostí Vám pomohou naše sociální pracovnice.  

Kontakty - úsek sociální práce

UMÍSTĚNÍ KANCELÁŘE

TELEFON E-mail SLUŽBA

Žampach
budova U Šimona | přízemí

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Mgr. Světla Musilová
vedoucí sociální pracovnice
img_foto_sp2.png

přímá linka: 465 635 151
mobil: 725 544 632

(vnitř. linka č. 126)

 

 

svetla.musilova@csszampach.cz

oblast přijetí nezl. dětí/ústavní výchova/spolupráce s OSPOD
a služba STD

Žampach
zámecká budova | podkroví

    vyřizování žádostí o službu:

Bc. Monika Vaňková
sociální pracovnice
img_sp1_foto.jpeg

mobil:  725 962 363
(vnitř. linka č. 116)

 

monika.vankova@csszampach.cz

DOZP běžná
 

Mgr. Kristýna Martincová
sociální pracovnice
img_sp6.jpg
mobil:  724 104 403
(vnitř. linka č. 146)
kristyna.martincova@csszampach.cz Odlehčovací služba
(běžná a specializovaná)

Lenka Fišerová, DiS 
sociální pracovnice
img_foto_sp5.jpg

přímá linka: 465 635 213
mobil: 725 962 364
(vnitř. linka č. 129)

lenka.fiserova@csszampach.cz DOZP
(běžná a specializovaná)

Letohrad
budova ČD | Orlice 168

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Radka Gubková, DiS
sociální pracovnice
- pověřená vedením služby PSB

img_sp_3_foto.jpeg

mobil: 725 544 639
(vnitř. linka č. 127)

radka.gubkova@csszampach.cz

PSB

Mgr. Andrea Kopecká
sociální pracovnice
img_foto_sp_4.jpg

mobil: 702 296 099
(vnitř. linka č. 128)

andrea.kopecka@csszampach.cz

DOZP v komunitě
a služba CHB