Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Dokument Tisk ke stažení

img_dozp_tisk_str_1.jpg

 


img_dozp_tisk_str_2..jpg


 

Dokument INFORMACE O SLUŽBĚ POMOCÍ OBRÁZŮ

img_informace_obrazkove_ikona.jpg


Dokument LETÁK VE FORMĚ PRO UŽIVATELE  [PDF]  

1

img_skl_uzivatel_1_small.jpg

  2          3 

img_skl_uzivatel_2_3_small.jpg

 4

img_skl_uzivatel_4_small.jpg

 

Poslání

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

Cílová skupina

Služba se poskytuje osobám od 6 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
Služba   je   dále   poskytována   dětem   a   mládeži   s mentálnim   postižením v kombinaci  s postižením tělesným  nebo smyslovým  a s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.

Kapacita služby 

90  
z toho 6 služba DOZP - komun. domácnosti - dospělí - domek Letohrad a 4 služba DOZP komun. domácnost děti - domek Žamberk 

Z kapacity služby se dále vyčleňuje kapacita 9 lůžek pro osoby ve věku od 16 let bez omezení horní věkové hranice v cílové skupině služby, jejichž zdravotní postižení může být kombinováno s poruchami autistického spektra, a které potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z důvodu chování náročného na péči a nemohou využívat tuto službu za běžných podmínek. - specializovaná služba pro osoby s chováním náročným na péči
Specializovaná služba >>>

Dále se z kapacity služby se vyčleňují 4 lůžka pro nezletilé děti (6-19 let) v cílové skupině služby (nevztahuje se na kapacitu pro osoby s chováním náročným na péči ve věku od 16 let) - domek Žamberk - služba pro děti
Služba pro děti  >>>


Místo poskytování:  
obec Žampach
město Letohrad a Žamberk

Výpis z registrace služby:
4482938

Zásady poskytované služby

1. Dodržujeme základní lidská práva a svobody našich klientů.
2. Zachováváme jejich lidskou důstojnost.
3. Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně; poskytování služby plánujeme podle jeho potřeb a také jí s tímto přístupem poskytujeme.
4. Službu poskytuje tým profesionálních pracovníků.
5. Podporujeme klienty v rozvoji a udržování jejich samostatnosti.
6. Základním účelem sociální služby je pomoc při sociálním začleňování; proto podporujeme klienty v získávání dovedností v navazování a udržování vztahů v běžném prostředí a ve využívání veřejně dostupných služeb.
7. Spolupracujeme s dalšími subjekty a odborníky, kteří mohou být klientům pro kvalitu jejich života prospěšní.

Ve službě DOZP komunitního charakteru platí navíc tato zásada:

Služba má plně komunitní charakter – je poskytována mimo areál sídla poskytovatele v domácnostech v běžné zástavbě obcí a to tak, aby domácnosti nebyly vyloučeny ze vzájemných vztahů s ostatními obyvateli obce.

Dále dodržujeme Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach:

Etický kodex zaměstnance představuje  morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.

Cíle služby

1/ podporovat uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopností  vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech
2/ udržovat a rozvíjet schopnosti uživatelů služeb prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činnosti v centrech domova a v běžném společenském prostředí

Dosahování hlavních cílů je zabezpečeno prostřednictvím systému   plánování individuálního rozvoje uživatelů služeb, včetně systému  hodnocení a stanovení odpovědnosti za řízení programů rozvoje.

Operativní cíle:

1/ Uživatelé služby DOZP na Žampachu jsou prakticky podporováni v možnosti přechodu do služby poskytované v běžném společenském prostředí, ev. do služby CHB nebo služby nepobytové.
2/ Uživatelé služby DOZP jsou prakticky podporováni v možnostech pracovního uplatnění v aktivitách v běžném společenském prostředí.
3/ Uživatelé služby DOZP jsou prakticky podporováni v možnostech individuálních zájmových činností, vč. individuálních osobních zájmových aktivit v běžném společenském prostředí.

Nabídka služeb a péče

Služba Domova pod hradem Žampach pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Služba je poskytována ve formě pobytové a zahrnuje:

a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravy
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutím podmínek pro  osobní hygienu
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e) sociální poradenství
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
g) zdravotní péči, vč. péče ošetřovatelské, rehabilitační a preventivní
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Organizace dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby:
– nákup věcí, které neslouží k zajištění základních životních potřeb
– služby kanceláře a služby údržby a oprav soukromých věcí
– doprava domovním autem na zájmové aktivity – výlety, vyřízení soukromých záležitostí aj.

Úhrada služeb

Uživatel služby se podílí na úhradě nákladů spojených s pobytem v domově. Výše úhrady je stanovena v souladu se Smlouvou uzavřenou mezi Domovem pod hradem Žampach a uživatelem služby nebo v jeho zastoupení opatrovníkem.

Úhrada se dělí na úhradu za stravu, bydlení a péči.   Informace k úhradě jsou uvedeny v záložce "ŽADATEL - Úhrada". 

Informace pro zájemce o službu

Kontakty pro informace, tiskopisy pro žadatele o službu a vzory smluv, aj. Tyto informace jsou uvedeny v záložce "ŽADATEL". 


Více informací získáte u našich sociálních pracovnic - kontakty - zde


 

Prohlédnout prostory, ve kterých je poskytována služba:

 

Horní domek U Obory Nad Bažantnicí Letohrad

Domky Letohrad Nad Bažantnicí - po dokončení 2019

Více fotografií v archivní galerii - zde.


Prohlídka zámecké budovy - Žampach


PODKROVÍ 

img_podkrovi_odd_small.jpg

img_zanek2009_odd_podkrovi_obytna_small.jpg


Podkroví pokoje a další prostory:

Podkrovi obytná místnost - pohled Podkrovi obytná místnost - pohledy Podkrovi obytná místnost Podkroví chodba
Podkroví č.1 Podkroví č.2 Podkroví č.3 Podkroví č.5
Podkroví č.6 Podkroví č.7  
Podkroví č.4

 

img_slideshow.gifHABRY

 img_habry_piktogram_small.jpg 

img_zanek2009_odd_habry_obytna_small.jpg

 


Habry pokoje a další prostory:

Habry obývací místnost pohled Habry terasa s lávkou Habry č.1 Habry č.2
Habry č.3 Habry č.4    

 

img_slideshow.gifU PATRIKA

 img_u_patrika_odd_small.jpg

img_zanek2009_odd_patrik_pokoj_small.jpg


U Patrika  pokoje a další prostory:

U patrika obytná část pohled U patrika obytná část U patrika č.1 U patrika č.2
U patrika č.3 U patrika č.4    

 

img_slideshow.gif


 JAVORKA

img_javorka_odd_small.jpg

img_zanek2009_odd_javorka_pokoj_small.jpg


Javorka  pokoje a další prostory:

Javorka koupelna Javorka obytná místnost Javorka pokoj Javorka č.1
Javorka č.2 Javorka č.3 Javorka č.4  

 

img_slideshow.gifVÝCHODNÍ

img_vychodni_odd_small.jpg

img_zanek2009_odd_vychodni_obytna_small.jpg


Východní  pokoje a další prostory:

Východní chodba pohled Východní chodba Východní koupelna Východní obytná místnost s dřevěným stropem pohled 2
Východní obytná místnost s dřevěným stropem pohled Východní obytná místnost s dřevěným stropem Východní č.2 Východní č.3
 Východní č.1    

 

img_slideshow.gif Výběr z fotodokumentace - prohlídka  zámecké budovy - další prostory:


http://www.uspza.cz/obrazky2/sno_1_big.jpg


img_roman.zik_nadvori_2009_small.jpg


img_zanek2009_budova_lavka_small.jpg


img_zamecke_nadvori_google_2010_small.jpg


img_oo1.jpg


img_zanek2009_budova_zahrada_small.jpg


img_ooo_letecky1.jpg


img_o6_zamni_zahrada.jpg  Prohlídka Domků ve stráni Žampach 

 

img_letecke_domky_2009_small.jpg

 

img_domky_google_2010_small.jpg

 

 img_domky_prohlidka_bydleni_001_small.jpg

 

img_domky_prohlidka_bydleni_002_small.jpg img_domky_prohlidka_bydleni_003_small.jpg

 

img_domky_prohlidka_bydleni_004_small.jpg

 

img_domky_prohlidka_bydleni_005_small.jpg img_domky_prohlidka_bydleni_006_small.jpg

 

img_domky_prohlidka_bydleni_007_small.jpg

 

img_domky_prohlidka_bydleni_008_small.jpg img_domky_prohlidka_bydleni_009_small.jpg

 

img_domky_prohlidka_bydleni_010_small.jpg

 

img_domky_prohlidka_bydleni_011_small.jpg img_domky_prohlidka_bydleni_012_small.jpg

 

img_domky_prohlidka_bydleni_013_small.jpg


Prohlídka domek děti, č.p. 224  Žamberk

2021 Rekonstrukce domku v Žamberku - domácnost děti
Více fotografií v naší archivní galerii- zde

2021 Rekonstrukce domku v Žamberku - domácnost děti

Prohlídka specializovaná služba - budova Na Výsluní

2017 Specializovaná služba pro děti a mladé dospělé - prohlídka (15.11.)
 

2017 Specializovaná služba pro děti a mladé dospělé - prohlídka (15.11.)

Více fotografií v našem archivu - zde