Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Úhrada za sociální službu - ceníky

Zajímá Vás, kolik uhradíte za poskytované sociální služby?
Více informací získáte u našich sociálních pracovnic - kontakty - zde.

Kdy lze žádat o snížení úhrady za služby?
Žádost lze podat pouze u služby DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP) v případě, že  by uživateli služby po úhradě za ubytování a stravování nezůstalo z celkových příjmů alespoň 15 %.
Žádost  o sníženou úhradu musí žadatel doložit výší svých celkových příjmů. Pro tuto žádost je k dispozici formulář  "Žádost o snížení úhrady".
Při jakékoliv změně příjmů je pak žadatel povinen neprodleně tuto změnu oznámit domovu. Pro toto je k dispozici formulář  "Prohlášení o příjmech uživatele služby“.


Dokument Žádost o snížení úhrady 

Dokument Prohlášení o příjmech uživatele služby 

 

Vyberte níže konkrétní druh sociální služby a přejděte na informace k úhradě této služby:

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - CENÍK SLUŽEB

I./ SAZBY "PRO DOSPĚLÉ" - příjemce důchodu - zaopatřené osoby

Podle zákona o sociálních službách musí uživateli po úhradě za ubytování a stravování zůstat z měsíčního započitatelného příjmu min. 15 %.

Tabulka č. 1: sazba úhrady za ubytování s účinností: od 1.1. 2024
Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. k 1.1. 2024 305 Kč / 1 den
Objekt Adresa Domácnost Sazba Kč
Zámek Žampach č.p. 1 Podkroví 305
Habry 305
U Patrika 305
Javorka 305
Východní 305
Na Výsluní Žampach č.p. 2 Na Výsluní 305
Domky ve stráni Žampach č.p. 71 Adam 305
Adam – garsonka 305
Žampach č.p. 72 Kolda 305
Žampach č.p. 73 Johana 305
Johana – garsonka 305
Žampach č.p. 74 Vítek 305
Vítek – garsonka 305
Hospodářská budova Žampach č.p. 4 Garsonka č. 1 305
Garsonka č. 2 305
U Zahrady 1. NP 305
U Zahrady 2. NP 305
Bytovka Žampach Žampach č.p. 8 byt 2+1 305
byt 3+1 305
Domek děti Žamberk
*děti NEHRADÍ
Českých bratří
č.p. 224, Žamberk
domácnost děti *305
Domek Obora | Letohrad Bažantnice
**dočasná náhrada Líšnice č.p. 142
U Obory č.p. 989, Letohrad domácnost 2+kk **280
domácnost 4+1 **280
Tabulka č. 2: sazba úhrady za stravování  od 1.1. 2024
finanční normy jednotlivých jídel v rámci stravovací jednotky (SJ) a vedlejší náklady (VN) (Kč/1 den) 
Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  k 1.1. 2024  255 Kč
STRAVOVÁNÍ Podskupina Snídaně Oběd Večeře Večeře II Celkem  Celkem Celkem
  SJ VN SJ VN SJ VN SJ VN SJ VN SJ+VN
Normální děti (do 12 let) 16 0 51 0 28 0 0 0 95 0 95
děti (nad 12 let) 18 0 52 0 32 0 0 0 102 0 102
dospělí 18 17 52 59 32 32 0 0 102 108 210
Dietní děti (do 12 let) 16 0 49 0 30 0 0 0 95 0 95
děti (nad 12 let) 18 0 53 0 31 0 0 0 102 0 102
dospělí 18 17 53 59 31 32 0 0 102 108 210
Diabetická děti (do 12 let) 15 0 49 0 25 0 6 0 95 0 95
děti (nad 12 let) 16 0 52 0 27 0 7 0 102 0 102
dospělí 16 17 52 59 27 26 7 6 102 108 210
Tabulka č. 3: úhrada za péči (Kč/1 měsíc) Výše příspěvku na péči platná od 1. ledna 2022
Uživatel služby se stupněm závislosti Do 18 let Nad 18 let
I (lehká závislost) 3 300 Kč 880 Kč
II (středně těžká závislost) 6 600 Kč 4 400 Kč
III (těžká závislost) 13 900 Kč 12 800 Kč
IV (úplná závislost) 19 200 Kč 19 200 Kč

II./  SAZBY "PRO DĚTI" - nezaopatřené osoby:
Podle zákona o sociálních službách nezaopatřené děti úhradu za ubytování nehradí.

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - CENÍK SLUŽEB

Tabulka č. 1: sazba úhrady za ubytování  s účinností:  od 1.1. 2024
 Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  k 1.1. 2024 305 Kč / 1 den
 

Místo Adresa Byt č. Velikost Poloha Výměra(m2) Kapacita m2/1 klient Sazba  Kč 
Letohrad Komenského 42 9 4+1 3NP 145 4 36,25 305
Letohrad Tyršova 35 1 1+1 3NP 33,5 1 16,75 305
Letohrad Tyršova 35 2 2+1 2NP 56,2 2 18,73 305
Letohrad Tyršova 35 3 1+kk 3NP 23,5 1 23,5 305
Letohrad Hausenská 835 4 3+kk 2NP 100 3 33,3 305
Letohrad U Stadionu 916 1 3+kk 1NP 78 3 26 305
Letohrad
Nad Bažantnicí
U Biatlonu č.p. 1025 1 domácnost 1+1 1NP   2   305
2 domácnost 4+1 1NP   4   305

   

     Tabulka č. 2: úhrada úkonů podpory a pomoci 
Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. od 1.1. 2023 155 Kč při rozsahu méně než 80 hodin/měsíc.

Sazba za 1 hodinu
skutečně provedené podpory a pomoci   135 Kč / 155 Kč
(155 ,- Kč při rozsahu méně než 80 hod/měsíc)

V případě, že časový úsek podpory je kratší než 1 hodina, uživatel za tento úsek zaplatí poměrnou část této sazby.

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ - CENÍK SLUŽEB
Úhrada provedených úkonů podpory a péče se provádí dle měsíčního výkazu a vyúčtování v hodinové sazbě.

Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. od 1.1. 2023 155 Kč při rozsahu méně než 80 hodin/měsíc.

Sazba za 1 hodinu
skutečně provedené podpory a pomoci   135 Kč / 155 Kč
(155 ,- Kč při rozsahu
méně než 80 hod/měsíc)

V případě, že časový úsek podpory je kratší než 1 hodina, uživatel za tento úsek zaplatí poměrnou část této sazby.

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - CENÍK SLUŽEB

 I./ ÚHRADA ZA STRAVOVÁNÍ: 

sazby úhrady za stravování  od 1.1. 2024
finanční normy jednotlivých jídel v rámci stravovací jednotky (SJ) a vedlejší náklady (VN) (Kč/1 den) 
Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  k 1.1. 2024  255 Kč (z toho max.115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy)
STRAVOVÁNÍ Podskupina Snídaně Oběd Večeře Večeře II Celkem  Celkem Celkem
  SJ VN SJ VN SJ VN SJ VN SJ VN SJ+VN
Normální děti (do 12 let) 16 0 51 0 28 0 0 0 95 0 95
děti (nad 12 let) 18 0 52 0 32 0 0 0 102 0 102
dospělí 18 17 52 59 32 32 0 0 102 108 210
Dietní děti (do 12 let) 16 0 49 0 30 0 0 0 95 0 95
děti (nad 12 let) 18 0 53 0 31 0 0 0 102 0 102
dospělí 18 17 53 59 31 32 0 0 102 108 210
Diabetická děti (do 12 let) 15 0 49 0 25 0 6 0 95 0 95
děti (nad 12 let) 16 0 52 0 27 0 7 0 102 0 102
dospělí 16 17 52 59 27 26 7 6 102 108 210

 II./ ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ  od 1.1. 2024:
Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  k 1.1. 2024 305 Kč / 1 den

Objekt Adresa Domácnost Sazba Kč 
Hospodářská budova Žampach č.p. 4 U Zahrady 1. NP 240
Zámek Žampach č.p. 1 Na Vyhlídce 240
Domek děti Žamberk
*děti NEHRADÍ
Českých bratří
č.p. 224, Žamberk
domácnost děti *0

III./ ÚHRADA ZA PÉČI od 1.1. 2024:
Úhrada provedených úkonů podpory a péče se provádí dle měsíčního výkazu a vyúčtování v hodinové sazbě.
Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. k 1.1. 2023 135 - 155 Kč (155 při rozsahu méně než 80 hodin/měsíc)

Sazba Kč za 1 hodinu
skutečně provedené podpory a pomoci   110 

V případě, že časový úsek podpory je kratší než 1 hodina, uživatel za tento úsek zaplatí poměrnou část této sazby.

 

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY - CENÍK SLUŽEB

Služba SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY je jako služba sociální prevence poskytována bezplatně.  
Cena oběda uživatele služby STD je od 1.1 2024 115,- Kč.

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI - CENÍK SLUŽEB

CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB je uveden zvlášť zde Ceník fakultativních služeb.

POSKYTNUTÍ STRAVY PRO STRÁVNÍKY MIMO SMLOUVU O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ - CENÍK SLUŽEB

    Dokument ceny jídel - sazba "ostatní strávníci"