Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Úhrada za sociální službu - ceníky

Zajímá Vás, kolik uhradíte za poskytované sociální služby?

Služba SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY je jako služba sociální prevence poskytována bezplatněCena oběda uživatele služby STD je od 1.1 2023 105,- Kč.

CENÍK ÚHRADY ZA STRAVU ODEBRANOU MIMO SMLOUVU O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ - ZDE.

CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB je uveden zvlášť zde Ceník fakultativních služeb.


Vyberte níže konkrétní druh sociální služby a přejděte na informace k úhradě této služby:
Více informací získáte u našich sociálních pracovnic - kontakty - zde.

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - CENÍK SLUŽEB

I./ SAZBY "PRO DOSPĚLÉ" - příjemce důchodu - zaopatřené osoby

Podle zákona o sociálních službách musí uživateli po úhradě
za ubytování a stravování zůstat z měsíčního započitatelného příjmu min. 15 %.

Tabulka č. 1: sazba úhrady za ubytování s účinností: od 1.4. 2023

objekt

adresa

oddělení

sazba Kč

Zámek

Žampach č.p. 1

Podkroví

280

Habry

280

U Patrika

280

Javorka

280

Východní

280

Na Výsluní

Žampach č.p. 2

Na Výsluní

280

Domky ve stráni

Žampach č.p. 71

Adam

280

Adam – garsonka

280

Žampach č.p. 72

Kolda

280

Žampach č.p. 73

Johana

280

Johana – garsonka

280

Žampach č.p. 74

Vítek

280

Vítek – garsonka

280

hospodářská budova

Žampach č.p. 4;

Garsonka č. 1

280

Garsonka č. 2

280
U Zahrady 1. NP 280
U Zahrady 2. NP 280

bytovka Žampach

Žampach č.p. 8

byt 2+1

280

Domek děti
(*děti NEHRADÍ)

Českých bratří č.p. 224, Žamberk

domácnost děti

*280

Domek Obora | Bažantnice

 

U Obory č.p. 989, Letohrad

domácnost 2+kk

280

domácnost 4+1

280
Maximální aktuální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. od 1.1. 2023 280 Kč
Tabulka č. 2: sazba úhrady za stravování  od 1.7. 2022
finanční normy jednotlivých jídel v rámci stravovací jednotky (SJ) a vedlejší náklady (VN) (Kč/1 den) 
Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  od 1.1. 2023  235 Kč

 

STRAVOVÁNÍ

 

podskupina

věková
kat
egorie

 

snídaně

 

oběd

 

večeře

 

večeře II

 

celkem SJ

 

VN

 

SJ+VN

normální

 

 

děti

do 12 let

16

51

28

0

95

0

95

děti

nad 12 let

18

52

32

0

102

0

102

dospělí

nad 12 let

18

52

32

0

102

90

192

dietní

 

 

děti

do 12 let

16

49

30

0

95

0

95

děti

nad 12 let

18

53

31

0

102

0

102

dospělí

nad 12 let

18

53

31

0

102

90

192

diabetická

 

 

děti

do 12 let

15

49

25

6

95

0

95

děti

nad 12 let

16

52

27

7

102

0

102

dospělí

nad 12 let

16

52

27

7

102

90

192

provozní náklady

 

VN

dospělí

 

 

 

 

90

 

 

 

děti

 

 

 

 

0

 

 

Tabulka č. 3: úhrada za péči (Kč/1 měsíc)

Výše příspěvku na péči od 1. ledna 2022
(1)
 Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
a) 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
'd) 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

II./  SAZBY "PRO DĚTI" - nezaopatřené osoby:
Podle zákona o sociálních službách nezaopatřené děti úhradu za ubytování nehradí.

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - CENÍK SLUŽEB

Tabulka č. 1: sazba úhrady za ubytování  s účinností:  od 1.4. 2023

místo

adresa

byt č.

velikost

poloha

výměra (m2)

registrovaná kapacita

výměra (m2) /
1 klient

sazba
Kč/1 den

Letohrad

Komenského 42

9

4+1

3NP

145

4

36,25

280

Letohrad

Tyršova 35

1

1+1

3NP

33,50

2

16,75

280

Letohrad

Tyršova 35

2

2+1

2NP

56,20

3

18,73

280

Letohrad

Tyršova 35

3

1+kk

3NP

23,50

1

23,50

280
Letohrad Hausenská 835 4      3+kk 2NP 100 3 33,3 280

Nekoř

Nekoř 29

1

1+1

1NP

48,00

2

24,00

280

Letohrad
Nad Bažantnicí

U Biatlonu č.p. 1025

 

domácnost 1+1
domácnost 4+1

1NP

 

6

 

280

    Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  od 1.1. 2023 280 Kč

 

     Tabulka č. 2: úhrada úkonů podpory a pomoci 

sazba za 1 hodinu skutečně provedené podpory a pomoci

 od 1.4. 2024 135 Kč/155 Kč
(155 Kč při rozsahu méně než 80 hod/měsíc)

  V případě, že časový úsek podpory je kratší než 1 hodina, uživatel za tento úsek zaplatí poměrnou část této sazby.

  Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. od 1.1. 2023 155 Kč při rozsahu méně než 80 hodin/měsíc

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ - CENÍK SLUŽEB
Úhrada provedených úkonů podpory se provádí dle měsíčního výkazu a vyúčtování v hodinové sazbě sjednané ve smlouvě o poskytnutí sociální služby.
sazba za 1 hodinu
skutečně provedené podpory a pomoci    od 1.4. 2024 135 Kč/155 Kč
(155 Kč při rozsahu méně než 80 hod/měsíc)   
V případě, že časový úsek podpory je kratší než 1 hodina, uživatel za tento úsek zaplatí poměrnou část této sazby

Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. od 1.1. 2023 155 Kč při rozsahu méně než 80 hodin/měsíc 

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - CENÍK SLUŽEB

 I./ ÚHRADA ZA STRAVOVÁNÍ: 

 finanční normy jednotlivých jídel v rámci stravovací jednotky (SJ) a vedlejší náklady (VN) (Kč/1 den) 
Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. od 1.1. 2023  235 Kč (z toho max.105 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy)

 

STRAVOVÁNÍ

 

podskupina

věková
kat
egorie

 

snídaně

 

oběd

 

večeře

 

večeře II

 

celkem SJ

 

VN

 

SJ+VN

normální

 

 

děti

do 12 let

16

51

28

0

95

0

95

děti

nad 12 let

18

52

32

0

102

0

102

dospělí

nad 12 let

18

52

32

0

102

90

192

dietní

 

 

děti

do 12 let

16

49

30

0

95

0

95

děti

nad 12 let

18

53

31

0

102

0

102

dospělí

nad 12 let

18

53

31

0

102

90

192

diabetická

 

 

děti

do 12 let

15

49

25

6

95

0

95

děti

nad 12 let

16

52

27

7

102

0

102

dospělí

nad 12 let

16

52

27

7

102

90

192

provozní náklady

 

VN

dospělí

 

 

 

 

90

 

 

 

děti

 

 

 

 

0

 

 

II./ ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ:   sazba Kč / 1 den  Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  od 1.1. 2023 280 Kč

PODKROVÍ


od 1.4. 2023:


220 Kč

 

 

 

 

 

 

 

DOMEK DĚTI

0

 

 

 

 

 

 

 

 

U ZAHRADY 


od 1.4. 2023:


220 Kč

 

 

 

 

 

 

 

III./ ÚHRADA ZA PÉČI:

      úhrada úkonů podpory a pomoci        Maximální výše úhrady dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. od 1.1. 2023 135 - 155 Kč při rozsahu méně než 80 hodin/měsíc

sazba za 1 hodinu skutečně poskytnuté péče


od 1.4. 2023:


110 Kč

 

 

 

 

 

 

CENÍK ÚHRADY ZA STRAVU PRO STRÁVNÍKY MIMO SMLOUVU O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

                    Dokument ceny jídel - sazba "ostatní strávníci"

                     Cena oběda uživatele služby STD je od 1.1 2023 105,- Kč.


Více informací získáte u našich sociálních pracovnic - kontakty - zde