Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Smlouva o poskytnutí sociální služby

S uživatelem služeb se uzavírá písemná smlouva o poskytování sociální služby.

 • S návrhem smlouvy je žadatel o sociální službu seznámen již v průběhu jednání se zájemcem o sociální službu.
 • Sociální pracovnice/pracovník s žadatelem domlouvají termín možného uzavření návrhu smlouvy.
 • Smlouva je platná pokud se obě strany dohodnou na jejím celkovém znění a toto stvrdí svými podpisy.
 • Každá změna smlouvy je řešena písemným dodatkem.
 • Smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Doba poskytování sociální služby se sjedná dle aktuálních potřeb, situace žadatele a možností služby.

Zde pro Vás uvádíme doporučený seznam dokumentů a osobních věcí, které budete při nástupu do domova potřebovat:

 • doklady totožnosti
 • výměr invalidního důchodu
 • rozhodnutí o výši příspěvku na péči
 • rozsudek o omezení svéprávnosti – pokud byl vydán
 • listina o ustanovení opatrovníka – pokud byl ustanoven
 • léky alespoň na 3 dny- pokud jsou indikovány
 • oblečení, věci osobní potřeby

Zde naleznete stručný výklad obsahu smlouvy o poskytování sociální služby ve formě pro uživatele služeb.
Návrhy a vzory smluv spokytuje sociální pracovnice/pracovník při jednání o sociální službě.

CO JE SMLOUVA O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ ? 
Smlouva o sociální službě je pro mě doklad o tom, že mám právo, aby mi Domov pod hradem Žampach pomáhal, když potřebuji. Mám právo, aby Domov pod hradem Žampach smlouvu dodržoval.

KDO PRO MĚ UZAVÍRÁ SMLOUVU ? 
Když nemám opatrovníka, smlouvu podepisuji sám. Když mám opatrovníka, smlouvu za mě podepisuje opatrovník.

KDE MÁM SMLOUVU ? 
Smlouvu o službě má můj opatrovník a kopii smlouvy mám k dispozici také já sám. 
Smlouvu o službě má vždy také Domov pod hradem Žampach:
-      O čem smlouva je, mi vysvětlí sociální pracovník;
-      Výtisk smlouvy je uložen v kanceláři sociálního pracovníka;
-      Smlouvu mi vždy také ukáže sociální pracovník;
-      Kopii smlouvy mi udělá sociální pracovník;
-      Kopii smlouvy mám uloženou v osobním trezoru na svém pokoji.
Když budu chtít smlouvu o službě změnit, pomůže mi sociální pracovník a můj opatrovník.

CO JE VE SMLOUVĚ ? 
Ve smlouvě je napsáno:
-      Na jaké služby mám právo,
-      Kolik za služby platím,
-      Jaká jsou moje práva a povinnosti (co můžu a co musím) a jaká jsou práva a povinnosti Domova pod hradem Žampach (co Domov může a co musí),
-      Pravidla pro pobyt („domácí řád“).
DŮLEŽITÉ VĚCI VE SMLOUVĚ:
Na jakou službu mám právo? 
Domov pod hradem Žampach mi poskytuje sociální službu ve společném domově. 
Mám právo, aby Domov pod hradem Žampach při péči a pomoci dodržoval lidská práva a svobody.
Mám právo, aby mi Domov pod hradem Žampach zajistil:
-      Bydlení,
-      Stravu,
-      Péči.
Bydlení
Mám právo, aby mi Domov pod hradem Žampach zajistil bydlení na pokoji; na pokoji můžu bydlet sám, s jiným kamarádem anebo s více kamarády. K věcem na pokoji se musím chovat slušně, nesmím ho ničit a rozbíjet.
Strava 
Mám právo, aby mi Domov pod hradem Žampach zajistil stravu; každý den musím dostat alespoň 3 jídla.
Mám právo si jídlo nebrat.
Péče  
Mám právo, aby mi Domov pod hradem Žampach zajistil péči, pomoc a podporu. 
Domov pod hradem Žampach mi
-      Pomáhá při mých potřebách, když mám problémy se o sebe postarat,
-      Pomáhá, když potřebuji pomoc s hygienou,
-      Pomáhá vzdělávat se, rozvíjet se v zájmových činnostech,
-      Pomáhá udržovat vztahy s rodinou, příbuznými, přáteli a lidmi, kteří v Domově nebydlí,
-      Pomáhá řešit moje problémy,
-      Pomáhá chránit moje práva, jednat s úřady.
Můj plán služb
Domov pod hradem Žampach mi musí poskytovat pomoc podle mých potřeb, přání a zájmů.
Jak dlouho mi bude Domov pomáhat ? 
Domov pod hradem Žampach mi musí pomáhat, když mám smlouvu o službě, a to po celý rok.
Kolik za služby platím ? 
Služby v Domově pod hradem Žampach nejsou poskytovány zdarma. Za služby se platí úhrada. 
Platí se za bydlení, stravu a péči. 
Úhrada za bydlení a stravu je napsána ve smlouvě. 
Bydlení a stravu si platím ze svého celkového příjmu (důchod, případně další příjem).
Celý můj příjem nesmí jít na úhradu. Mám právo, abych část svého příjmu měl na kapesné, na svoje osobní potřeby.
Péče stojí tolik, kolik korun je můj příspěvek na péči.
Jak velký je můj příspěvek na péči, mi řekne sociální pracovník.
Sociální pracovník mi
-      vytiskne ceník služeb,
-      vytiskne, kolik platím za bydlení, stravu a péči.
Úhradu za bydlení, stravu a péči platím každý měsíc.

Kdy mohu požádat o snížení úhrady za služby?
Žádost mohu podat pouze u služby DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP), pokud mi po úhradě za ubytování a stravování z celkových příjmů nezůstane alespoň 15 %. Potom mám právo si požádat o sníženou úhradu a musím k tomu doložit výši svých celkových příjmů. Pro tuto žádost je k dispozici formulář  "Žádost o snížení úhrady".
Při jakékoliv změně příjmů jsem pak povinen neprodleně tuto změnu oznámit Domovu pomocí dokumentu. Pro toto je k dispozici formulář  "Prohlášení o příjmech uživatele služby“.
Platím, když nejsem v Domově ? 
Když jsem u rodičů, na akci Domova nebo třeba v nemocnici, tak neplatím Domovu za stravu. Domov mi musí peníze za jídlo vrátit a uložit je na můj depozitní účet. Když jsem u rodičů, neplatím za péči. Peníze na péči (příspěvek na péči) Domov pošle rodičům. 
Pravidla pro pobyt 

Ve smlouvě o službě jsou Pravidla pro pobyt – to je „domácí řád“. Domácí řád musím dodržovat. 
Domácí řád mi vysvětlí sociální pracovník nebo vedoucí oddělení.
Ukončení smlouvy 

Když nejsem spokojen se službami v Domově pod hradem Žampach (jak se ke mně chovají zaměstnanci, jak bydlím, nelíbí se mi tady…) můžu smlouvu ukončit. 
Ukončení smlouvy znamená, že budu muset odejít z Domova pod hradem Žampach. 
Když nemám opatrovníka, můžu smlouvu ukončit sám, když opatrovníka mám, může moji smlouvu ukončit můj opatrovník.
Důvody, proč chci odejít, nemusím nikomu říkat.
S ukončením smlouvy mi pomůže sociální pracovník.
Smlouvu mi může ukončit Domov pod hradem Žampach. To může udělat jen z důvodů, které jsou ve smlouvě; hlavně když budu porušovat domácí řád.
Platnost smlouvy 

Se smlouvou musí souhlasit Domov pod hradem Žampach a já; když mám opatrovníka, tak můj opatrovník. Smlouva je dohoda. 
Smlouva se musí podepsat. Pak je platná.