Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Doplňkové služby

PŘEHLED DOPLŇKOVÉ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ORGANIZACE:
Doplňková činnost organizace (dle zřizovací listiny organizace) 
Příspěvková organizace Pardubického kraje Domov pod hradem Žampach v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává v rámci podpory hlavní činnosti organizace a na podporu sociální integrace uživatelů sociálních služeb tuto doplňkovou činnost:
a) provozování Informačního centra a Arboreta Žampach
(prodej upomínkových předmětů a drobného občerstvení, poskytování služeb, průvodcovská činnost – místní Arboretum a místní památky, pořádání kulturně společenských akcí, ubytování) 
b) prodej výrobků z vlastních dílen a produktů z pomocného hospodářství
c) prodej stravy pro cizí strávníky
d) provozování údržby veřejné zeleně a prostranství


Tyto činnosti provádí Domov pod hradem Žampach na základě zvláštního oprávnění - živnostenské oprávnění (živnostenský list):
1/ poskytování technických služeb

Ev.č.: 361109-128088
2/ poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Ev.č.: 361109-128087
3/ hostinská činnost
Ev.č.: 361109-128086
4/ specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Ev.č.: 361109-128091
5/ pronájem a půjčování věcí movitých
Ev.č.: 361109-128090
6/ pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
Ev.č.: 361109-12089                                                           
7/ rozšíření oborů činností  č.j. MUZBK-04916/2022/ZIV/CERM-79  Identif.čís. provozovny (obchůdek Letohrad):1010466828                        
Dokument Živnostenské oprávnění - obory činnosti - výpis 2022
Dokument Koncese a provozovna pro prodej lihovin - rozhodnutí 2014  
Dokument Potvrzení o registraci provozovny - obchůdek "Z pod hradu Žampach" - Letohrad Tyršova 353 - 2015 
8/ Osvědčení o zápisu do evidence Zemědělských podnikatelů ze dne 1.2. 2018
  č.j.MUZBK-4472/2018/ZIV/HAJR/ZP-6
Dokument osvědčení - náhled
9/ Licence pro výrobu elektřiny
Dokument Licence pro výrobu elektřiny 2017


Odkaz na výpis - Živnostenský rejstřík - www   Dokument Výpis za DPH Žampach k 09.02. 2022 (veřejná část) 


OBCHŮDEK A DÍLNA ´Z POD HRADU  ŽAMPACH´
Tyršova ul. č. 353, 561 51 Letohrad
Telefon do obchůdku č. 702 177 617 E-mail: obchod@csszampach.cz

  Více informací o našem obchůzku - zde
img___obchudek_001_small.jpg


1 2 3 4 5 6
Živnos Živnos Živnos Živnos Živnos Živnos
 

             8

img_osv.zemedelstvi_small.jpg