Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Historie ústavu a domova na Žampachu

Zde uvádíme několik základních dat z kronik o historii ústavu a domova v areálu na Žampachu.

img_wikipedie.jpgInformace o domovu na Wikipedii - zde  
Informace o arboretu na Wikipedii - zde


Počátky sociálních služeb v areálu na Žampachu

V roce 1933 zdědila zámek Žampach Henrieta Campo-Franco , která zde žila se svým manželem, knížetem Karlem Campo-Franco. V roce 1950 zavedl ONV v Žamberku nad zámkem a zámeckým zařízením národní správu a zámek byl předán České katolické charitě. Charita zde měla svůj Domov pro choré a přestárlé. Od roku 1955 a pak Domov důchodců České katolické Charity.
Řádové sestřičky zde pracovaly také ještě po roce 1967, kdy se začali důchodci ze zámku stěhovat především do domovů v Červené Vodě a České Třebové. V roce 1967 se zařízení katolické charity oficiálně mění ve státní Ústav sociální péče pro mládež Žampach. V roce 1969 odešly sestry řádu sv. Františka na Slovensko a přišly sestřičky řádu sv. Vincenta, které v ústavu na Žampachu pracovaly až do roku 1985.

Rozsáhlá rekonstrukce ústavu prováděná za provozu byla zahájena v roce 1973. V roce 1975 byly pak dokončeny centrální rozvody tepla a teplé vody a bylo tak nahrazeno vytápění jednotlivých místností kamny na uhlí a dřevo. Zásadně se tím současně zlepšují podmínky pro život obyvatel a také pracovní podmínky zaměstnanců. Více prostoru se tak získávápro zájmovou, sportovní, kulturní a společenskou činnost obyvatel. V roce 1986 byl dokončennový pavilon pro 30 chlapců přinášející vyšší kvalitu pro ubytování a živost obyvatel. V roce 1993 pracovalo v ústavu celkem 37 zaměstnanců a ústav měl celkem 120 obyvatel.
Výběr z fotoarchivu - z historie sociální služeb - 1967 - 1985.

Modernizace sociálních služeb v areálu na Žampachu

V říjnu v roce 1992 ústav získal právní subjektivitu (původně začleněné zařízení Okresního ústavu sociálních služeb), nejprve jako příspěvková organizace Města Letohrad, později Okresního úřadu Ústí nad Orlicí a nakonec se ústav od roku 2003 stal zařízením - příspěvkovou organizací Pardubického kraje.

V roce 2004 byly strategické rozvojové cíle ústavu zahrnuty do rozvojových investičních programů Pardubického kraje a začaly být postupně také realizovány zásadní investiční akce a modernizace celého systému poskytované péče. 
28. srpna 2004 byl  položen základní kámen Domků ve stráni Žampach  a dne 28. listopadu 2005 byl slavnostně otevřen nový areál Domků ve stráni Žampach a zahájeny tak další následné etapy celkové modernizace Ústavu sociální péče Žampach.

V roce 2006 bylo vybudováno v podkroví zámecké kaple nové moderní centrum pro muzikoterapii a rozvoj smyslového vnímání Centrum snoezelen Žampach.

V listopadu roku 2006 byla záhájená generální rekostrukce hlavní zámecké budovy s půdní vestavbou - zásadní etapa modernizace Domova pod hradem Žampach - největší investiční akce Pardubického kraje v oblasti sociálních služeb. Dílo bylo slavnostně předáno do užívání  dne 16. října 2008.      

Oficiální název Domov pod hradem Žampach získalo zařízení od 1.1.2007, byť byl tento název se zařízením spojován již o mnoho let dříve.

Změny v poskytování sociálních služeb Domova pod hradem Žampach (transformace sociálních služeb)

V roce 2013 domov zahájil poskytování služby chráněné bydlení v nájemních bytech ve městě Letohrad v ul. Komenského. Od roku 2015 pak také v nájemních bytech v Letohradě v ul. Tyršova a ve městě Žamberk, ulice Českých bratří. V Letohradě od roku 2015 domov provozuje také obchůdek s dílnou ručních prací Z pod hradu Žampach. Domov ve svém transformačním plánu počítá s realizací dalších samostatných domácnosti, kde bude  poskytována sociální služba v přímé návaznosti na život běžné komunity.

V roce 2017 bylo zahájeno poskytování specializované služby pro děti a mladé dospělé s náročným chováním (s PAS) v nově  zrekonstruované budově Na Výsluní.

V roce 2018 se začal realizovat záměr vybudování dvou rodinných dvojdomků v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě. V roce 2019 tak byla završena základní etapa transformace pobytových služeb domova otevřením dvou dvojdomků v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě.

V roce 2020 byla zahájena celková rekonstrukce budovy U Šimona a v následujícím roce bylo otevřeno nové moderní Centrum denních aktivit zahrnující také nové zázemí pro uživatele služby Sociálně terapeutické dílny.

Domov pod hradem Žampach postupně a dlouhodobě realizuje národní Strategii transformace organizací zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v podmínkách Pardubického kraje. 


img_spolecne_foto_2017_big.jpg
 Společná výroční fotografie zaměstnanců a uživatelů služeb, květen 2017 
Dokument 50 let sociálních služeb v Domovu pod hradem ŽAMPACH 1967 - 2017 - almanach   
20.9. 2016 DUHOVÉ KŘÍDLO 2016 - ocenění práce zaměstnanců a dobrovolníků Domova pod hradem Žampach
20.9. 2016 DUHOVÉ KŘÍDLO 2016 - ocenění práce zaměstnanců a dobrovolníků Domova pod hradem Žampach

INFORMACE O DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACHimg_logo-ceske-televize.jpg

jako film (výběr z informačního DVD o domovu) 

výběr z videosouborů ve formátu wmf ke stažení nebo k otevření

____________________________________________________

Základní informace a poslání Domova pod hradem Žampach        (1:14)

Popis služby – část 2. (5:04)  img_film_okno_cz.jpg

_________________________________ 

Z historie sociálního zařízení na Žampachu                                         (1:15)

Kulturní, přírodní a historické zajímavosti místa                               (1:17)


Anglická verze videosouborů:                                       Information in English

Základní informace a poslání Domova pod hradem Žampach                          (1:14)

Hlavní předmět činnosti, cílová skupina uživatelů služeb                                (1:44)

Popis služby – část 1. (5:10)

Popis služby – část 2. (5:04)  

Další rozvoj – perspektivy, vize Domova pod hradem Žampach                     (1:12)

_________________________________ 

Z historie sociálního zařízení na Žampachu                                                     (1:15)

Kulturní, přírodní a historické zajímavosti místa                                              (1:17) Videoklipy z virtuálních prohlídek Domova pod hradem Žampach:

Památky a arboretum Žampach                           -  stáhnout jako soubor wmv - 4    MB  (1:38)

Prostory pro bydlení                                            -  stáhnout jako soubor wmv - 3,8 MB  (1:38)

Centra aktivizačních činností a servisní provozystáhnout jako soubor wmv - 3,4 MB  (1:38)

Z našeho videoarchivu - z historie Domova pod hradem Žampach:

img_youtube.jpg 25 let 1967 - 1992         img_youtube.jpg 40 let 1967 - 2007          img_youtube.jpg 50 let 1967 - 2017  (fotografie z filmu 50 let 1967-2017)


Z archivních tiskovin:

Archivní tiskoviny - zde