Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Dokumenty organizace

 

Registrace poskytovatele sociálních služeb:

Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR

Registrace poskytovatele sociálních služeb - výpis z registru MPSV ČR - za organizaci

registrační číslo sociální služby a kapacita služby
výpisy z registru za vybranou sociální službu - zde:
(součet kapacit  služeb dle posl. změny k 1.1. 2024 v registru: 139)

domov pro osoby se zdravotním postižením (§48)    služba registrována od 1.1.2007

chráněné bydlení (§51)                                                  služba registrována od 1.1.2011

odlehčovací služba (§44)                                               služba registrována od 1.4.2012

podpora samostatného bydlení (§43)                           služba registrována od 1.1.2015

sociálně terapeutická dílna (§67)                                 služba registrována od 1.10.2016

4482938    aktuální kapacita služby: 90

2207058    aktuální kapacita služby: 20

6466123    aktuální kapacita služby:  6

5189487    aktuální kapacita služby: 15

9645565     aktuální kapacita služby: 8 (okamžitá kap.)

Další dokumenty organizace:

Dokument Zřizovací listina organizace (poslední plné znění vč. doplňků a změn ZL) Dokument Dodatek č. 35 (2024)
Dokument Organizační schéma organizace (příloha Organizačního řádu)
Dokument Doklad o přidělení identifikačního čísla (IČ)
Dokument Doklad o přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ)   Dokument Rozhodnutí  o zrušení registrace plátce DPH k 1.1. 2023
Dokument Provozní řád organizace - schválený dle zákona o ochr. veřejného zdraví 
   
 Výpis z obchodního rejstříku (Veřejný rejstřík a Sbírka listin)
     Doplňková činnost organizace - živnostenské listy