Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Jednání o poskytnutí sociální služby

Před podáním žádosti o poskytnutí sociální služby doporučujeme využít možnosti uskutečnění předběžné jednání a bližšího seznámení se s našim zařízením a aktuální nabídkou a podmínkami našich sociálních služeb.  Na této schůzce se zájemce seznámí s prostředím, ve kterém služba probíhá, s jejím provozem a rozsahem nabízených služeb, s pracovníky zajišťujícími službu i přítomnými klienty. Při rozhovoru se žadatelem se zjišťuje skutečná míra potřebné podpory a pomoci. Součástí jednání se zájemcem o službu je zjišťování osobních cílů a skutečných potřeb.

Po obdržení žádosti o poskytování sociální služby od žadatele a po předchozí domluvě proběhne sociální šetření, které se koná většinou v místě pobytu žadatele. Na základě skutečností získaných sociálním pracovníkem z osobní návštěvy a kontaktu se žadatelem je vyhodnocena skutečná potřebnost požadované sociální služby.

Za předpokladu, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí dané zákonem o sociálních službách a je oprávněným žadatelem v rámci vymezené cílové skupiny uvedené ve zřizovací listině a v registraci sociální služby a zařízení má volné místo pro žadatele, je žádosti vyhověno. Žadatel je pak vyzván k jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby s konkrétním termínem zahájení poskytování služby.

Důvody pro odmítnutí žadatele jsou stanoveny v § 91, odst. 3 zákona o sociálních službách.


Více informací získáte u našich sociálních pracovnic - kontakty - zde